Welkom op de website van het project Agribase.

In augustus 2008 heeft een aantal akkerbouwers uit Zuid-Holland samen met het bedrijf Food Process Innovations een samenwerkingsverband gevormd om een prototype van een innovatief systeem te ontwikkelen waarmee gegevens van teelthandelingen in de akkerbouw volautomatisch en on-line geregistreerd worden. Voor dit project, genoemd Agribase, heeft het samenwerkingsverband subsidie aangevraagd en ontvangen in het kader van het programma ‘Samenwerking bij Innovatieprojecten’. Het project is in mei 2011 afgerond en over de resultaten van het project vindt u meer informatie onder projectresultaten.

Het project Agribase wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Agribase, een vereniging van en voor de boeren met als doelstelling: het vastleggen en ontsluiten van informatie van alle werkzaamheden op de boerderij en in het veld. Het beoogde registratiesysteem draagt bij aan deze doelstelling en zal een verzamelpunt worden van informatie voor alle partijen in de landbouw. Hierdoor kan je als boer betrouwbare en relevante informatie krijgen om het rendement van je bedrijf te verhogen. Onder uitgangspunten worden de voorwaarden beschreven waaraan Agribase moet voldoen.

Op dit moment doet een selectieve groep boeren mee aan dit project. Wij verwachten in 2012 met een grote groep boeren van start te kunnen gaan.
Winnaar European Satellite Navigation Competition 2008

  Dit project is mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelands-ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni